Przystanek:
 NIEMCEWICZA
Kierunek:
TAŃSKIEGO K
Od poniedziałku do piątku
 
Soboty
 
Niedziele handlowe
 
Niedziele niehandlowe i święta