Kierunek:
PĘTLA "CHOPINA"
Od poniedziałku do piątku
 
Objaśnienia:
P
− kurs do: PĘTLA "MONIUSZKI" KOŃCOW
T
− kurs do: TESCO - sklep K