Kierunek:
TAŃSKIEGO
Od poniedziałku do piątku
 
Soboty
 
Niedziele handlowe
 
Niedziele bez handlowe i święta
 
1 I, Wielkanoc, 25 i 26 XII
 
Objaśnienia:
K
− kurs przez: Most Kamienny - fabryka
M
− kurs przez: Metalowa
T
− kurs przez: Traugutta