Kierunek:
MAŁKOCIN 07 KOŃCOWY NŻ
Soboty
 
Objaśnienia:
M
− kurs z pominięciem: MAŁKOCIN 07 KOŃCOWY
S
− kurs do: STORKÓWKO