Kierunek:
ZCP - KOŃCOWY
Od poniedziałku do piątku - w dni nauki w szkołach
 
Od poniedziałku do piątku - w dni wolne od nauki w szkołach
 
Soboty
 
Niedziele i święta
 
Objaśnienia:
C
− kurs przez: ZCP - PERON 3 >> USŁUGOWA - NASIENNA
HT
− kurs do: PĘTLA „TESCO”